Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

bart2255
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Gentelmen
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

November 05 2014

bart2255
6284 9ba1
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapoppyseed poppyseed
bart2255
4916 ec80
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapoppyseed poppyseed
bart2255
7561 9b0e
"[..] I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim."

— Brad Pitt
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viapoppyseed poppyseed

November 03 2014

bart2255
2328 e4ce
Reposted fromcavovo cavovo

October 30 2014

bart2255
7800 a36a 500
I <3 you
Reposted fromsillycripple sillycripple

November 25 2013

bart2255
1347 ede0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 22 2013

bart2255
5675 7b43 500
Reposted fromDavyJones DavyJones

November 15 2013

bart2255
7957 4b81 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viafuckthis fuckthis

November 03 2013

bart2255
9776 d723 500
reposty skrzyły się rzędami

głupie suki
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viasucznik sucznik

October 22 2013

bart2255
1058 acab
Reposted fromluuuuucky luuuuucky

October 15 2013

bart2255
5507 0166
bart2255
5908 ce46
Reposted fromthesmajl thesmajl
bart2255

October 12 2013

bart2255
Play fullscreen

Live Unbound

Reposted fromczekoczeko czekoczeko

October 10 2013

bart2255
bart2255
7314 1bb5
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
bart2255
6489 14ca
Reposted fromflesz flesz

October 09 2013

bart2255
8934 dba1
Reposted fromwestern-feeling western-feeling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl